Oversikt 2014/2015

Her er en kort oversikt over hva som vil skje utover høsten, mer detaljert info finner du her

September
Oppstart «Reisen til julestjernen»

Oktober
25. oktober – Premiere på “Jens Fenstads siste song”

November
Sviskeaften

Desember
6. desember – Premiere «Reisen til julestjernen»
Mulig oppstart på “Back to the 50s”?

rissaungdomslag