Årsmøte 2015

Kjære medlem, det innkalles herved til

Årsmøte i Rissa Ungdomslag

Søndag 15. Februar, kl. 19.00 i Heimtun.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Årsmelding RUL
  4. Regnskap for RUL
  5. Aktivitetsplan 2015/16
  6. Kontingent
  7. Investering i varmepumpe
  8. Låneopptak til skifte av vestervegg
  9. Eventuelt innkomne saker
  • Valg

 

Saker må meldes inn til styret v/Ingunn senest en uke før årsmøtet.

Kontaktinfo: irokseth@gmail.com eller mobil 91 80 15 06.

 

Medlemmer over 14 år er stemmeberettiget.
Karbonader og erter blir servert

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

For styret i Rissa Ungdomslag,

Ingunn Rokseth

 

rissaungdomslag