Innkalling til årsmøte

Til medlemmer i Rissa Ungdomslag.

 

ÅRSMØTE I RISSA UNGDOMSLAG

SØNDAG 4. MARS KL 18.30 I HEIMTUN

  1. Godkjenning av møteinnkalling
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Årsmelding RUL 2017
  4. Regnskap RUL 2017
  5. Aktivitetsplan 2018 / 2019
  6. Kontingent
  7. Eventuelt innkomne saker
  8. Valg

 

Saker må sendes til styret på mail rissaungdomslag@gmail.com senest 25.februar.

Medlemmer over 14 år er stemmeberettiget.

Enkel servering.
Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen, for styret i Rissa Ungdomslag,
Silje Renate Svarholt

rissaungdomslag