Innkalling Årsmøte

Innkalling Årsmøte

Etter noen tids utsettelse inviteres nå alle medlemmer over 14 år til årsmøte i Rissa ungdomslag.

Årsmøtet vil bli avholdt i Heimtun 21. mars klokken 20.00.

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Årsmelding RUL

4. Regnskap for RUL

5. Aktivitetsplan 2021/22

6. Kontingent

7. Eventuelt innkomne saker

8. Valg

Saker må sendes inn til styret via rissaungdomslag@gmail.com senest en uke før årsmøtet. 

Sakspapirer finner du her. 

Møtet vil bli arrangert etter gjeldende smittevernregler. Vi tar forbehold om endringer med kort varsel med tanke på endringer i situasjonen. 

Medlemmer over 14 år er stemmeberettiget.

Enkel servering😃

Vel møtt!

Med vennlig hilsen, for styret i Rissa Ungdomslag,

Kurt Rønning

rissaungdomslag