Årsmelding 2012

Årsmelding RUL 2012

 

2012 har vært et aktivt år i ungdomslaget på scenen og vi høster mye ros av hva vi får til.

Det er også svært gledelig at det er mange henvendelser på å bli medlem i laget. Vi har per i dag 91 medlemmer, 60 av dem under 26 år, resten over.

Vi har siden 1993 hatt 50 ulike forestillinger! Da er alt av produksjoner medregnet, både samarbeid og medvirket i.

1. Styret
Styret i 2012 har bestått av:

Leder – Ingunn Rokseth
Nestleder – Carl Morten Overskaug
Kasserer – Aud Rokseth
Sekretær – Per Mollan
Styremedlem – Silje Renate Svarholt

Det har vært avholdt 3 styremøter siden årsmøte i april 2012. Vi har gjort vår inntreden på Facebook og har fått vår egen hjemmeside. Medlemskontingenten ble satt opp og er nå:

• Barn (7-13 år) 150,-,
• Ungdom (14-19 år) 200,-
• Voksen (20->) 300,-

Etter oppfordring fra årsmøtet siste år bestemt styret seg for å innføre deltakeravgift på oppsettingene våre. Summen vurderes til hver oppsetting. Under Scrooge var deltakeravgiften 300,- per person og 400,- for søsken/familie.

2. Aktiviteter
Januar – Mars.
”Back to 80s vol II” ble satt med regi og manus av Sølvi Dalen Lauvsnes. Nok en gang ble ”Back to..” forestillingen en suksess. Premieren gikk av stabelen 17. Mars med påfølgende UFO fest. Deretter 9 forestillinger t.o.m 29.03.2012. 30 aktører var på scenen og 1300 publikummere tok turen til Heimtun.

April
I vår tok vi en skikkelig rundvask av Heimtun og gjorde klar til konfirmasjoner og selskap.

August
I august deltok vi med stand på Leira-dagen. Der hadde vi ”Kjøp ei fjøl aksjon” til inntekt for restaurering av vesterveggen på Heimtun. På Rissamartnan hadde vi ansvaret for ”funballs” og hoppeslottet. Dette ga en fin inntjening til Ungdomslaget og vi stiller oss positiv til å ta på oss dette i 2013 også.

September
I samarbeid med Rissa Kulturskole ble ”Jungelboken” satt opp med Elin Stangnes som regissør.
Kulturskolen hadde produksjonsansvaret for oppsettingen. Samarbeidet må sies å ha gått veldig bra og resultatet var en flott forestilling med fulle hus. 6 forestillinger, 38 aktører og 900 publikummere!

Oktober – desember
I høst gikk vi løs på å male gangen, kjellergangen, toalettene, ryddet i lageret, malte scenetaket og fikk ordnet et ypperlig system i kostymelageret. I midten av dugnaden spiste vi lunsj sammen. Det ble en fin dag der dugnaden ble avsluttet med gryterett og filmvisning av ”Back to the 80s vol II”. Tusen takk til alle som bidro!

Vi ble invitert til et fellesmøte med andre revy- og teaterlag i kommunen. Dette ble initiert av Sørfjorden revygruppe. To fra styret deltok her. Tema for møte var ulike måter vi kunne samarbeide på og utveksling av erfaringer. Det ble opprettet en facebookside der vi kan spørre hverandre hvis vi trenger noe som for eksempel rekvisitter, kostymer etc.

I oktober gikk vi i gang med øvingene av Scrooge. Dette var et tilbud som gikk ut til medlemmer over 12 år. Elin Stangnes var regissør. Vi hadde premiere 7. Desember og 3 forestillinger. 20 aktører og ca. 273 publikummere.

3. Heimtun
Heimtun begynner å dra på årene og det er et stort behov for vedlikehold både utvendig og innvending. Våre største utfordringer er vesterveggen som tar inn vann når været står på som verst. Så er det et sterkt ønske om ny parkeringsplass på samme side som Heimtun på grunn av en trafikkfarlig avkjørsel til Heimtun og mye kryssing av veien.
Videre kan behovet for bedre WC forhold, HC- løsninger, rigg til lysutstyr på scenen nevnes. Alt dette koster penger og vår utfordring vil være å skape inntektsbringende tiltak slik at vi kan ta disse løftene. Når det er sagt
hadde vi 2 dugnader i løpet av året som bidro til å bedre den indre skjønnhet.

4. Aktiviteter 2013
I 2013 står følgende aktiviteter på tapetet:
– ”Kuler i solnedgang” av Klaus Hagerup. Voksenteater med premiere i april og Hallvard Lydvo som instruktør.
– Den siste viking i perioden 15.-25. August.
– Dugnad vår og høst.
– Bod og innsats på Rissamartnan 2013
– Høsten/vinter 2013
– Teatersportkurs
– Swing-kurs
– Teater: Scrooge som årlig juleoppsetting?