Årsmelding 2013

Årsmelding RUL 2013

Vi er per i dag 78 medlemmer i Rissa Ungdomslag, 30 personer er over 26 år og 48 personer under 26 år.

1. Styret
Styret i 2013 har bestått av:
Leder – Ingunn Rokseth
Nestleder – Carl Morten Overskaug
Kasserer – Aud Rokseth
Sekretær – Anne Grete Nyseter
Styremedlem – Per Mollan

1. varamedlem – Stein Aage Nesdal
2. varamedlem – Øyvind Nesdal
3. varamedlem – Anne Veronika Arbmann

Valgkomite:
Stein Aage Nesdal
Petter Harald Kimo
Geir Are Nyeng

Revisorer:
Ivar Rostad
Ragnar Gilboe

Vararevisor: Petter Harald Kimo

Det har vært avholdt 4 styremøter og ett planleggingsmøte i 2013. 17 saker har vært til behandling.

Medlemskontingenten er:
• Barn (7-13 år) 150,-,
• Ungdom (14-19 år) 200,-
• Voksen (20->) 300,-

Etter oppfordring bestemte styret seg for å innføre deltakeravgift på oppsettingene våre. Det kan variere etter oppsetting, men vi har som regel en avgift på kr. 300,- per person og 400,- for søsken/familie.

2. Aktiviteter
Januar – april
Med Hallvard Lydvo som instruktør satte vi opp westernkomediemusicalen ”Kuler i solnedgang”. Vi hadde premiere 19. April med 6 forestillinger inkludert premieren. 550 publikummere besøkte Golden Saloon, og vi hadde et overskudd på forestillingen (viser til eget regnskap). 18 voksne aktører deltok. Tone Sumstad Nyeng var produsent.

Juli – august
Rissa Ungdomslag stilte med 16 aktører i Den siste viking. Mange av medlemmene hadde bærende roller. Flere av de unge var med og gjorde en flott prestasjon i amfiet på Stadsbygd.  Dette ble også omtalt som en av de beste versjonene av stykket. Per Christian Mollan debuterte som medregissør i DSV og fikk mye ros for sitt arbeid.

Som siste år deltok vi på Rissamartnan ved å passe hoppeslott og funballs. På dette fikk vi en inntekt på kr. 7500. Det var 5 vakter per time fra 10-17.

Oktober
Det ble arrangert innendørs dugnad i Heimtun 26. Oktober. Det var få av medlemmene som dukket opp, men til gjengjeld gjorde de som møtte en storveis jobb. Det må også sies at noen medlemmer stilte på egen dugnad ved riving av uthuset ved Heimtun for å gjøre klart til opparbeidingen av parkeringsplassen. Dette ble et spennende prosjekt med to traktorer og kreative løsninger.

Innendørs ble doene malt ferdig og det ble montert speil og hyller til oppbevaring. Skapet bak scenen ble også flyttet ned slik vi fikk et eget sted for verktøy. Kjellergangen fikk sitt siste strøk, nå gjenstår bare veggen mot kostymelageret. Flinke jenter tok bilde av alt i skuffer og skap på kjøkkenet som kan brukes til merking. Den årlige ryddingen i lageret i kjelleren ble også gjennomført. Om kvelden møttes en gjeng i fra ”Kuler i solnedgang” for å se filmen og spise pizza.

Onsdag 30. Oktober arrangerte vi Sviskeaften i Heimtun til inntekt for ny parkeringsplass. I løpet av kvelden var det lodd- og åresalg, fellessanger og god underholdning av Seniordansen, Toneklang og kåseri av Martin Hegerberg. I pausen var det salg av sviskegrøt og kaker. Alle medlemmer fikk tildelt loddbøker. Arrangementet var meget vellykket! Vi setter også umåtelig stor pris på alle som stilte opp. Vi fikk inn den nette sum av kr. 40.000. Dette er et arrangement som bør gjentas, også fordi det var en meget trivelig aften.

Desember
I samarbeid med Kulturskolen begynte vi med Narnia – løven, heksa og klesskapet i september, og med premiere lørdag 7. Desember, og forestillinger søndag, mandag og tirsdag, i alt 4 forestillinger. Alle forestillinger var utsolgt og et publikumstall på 450. Det var i alt 20 aktører fra Rissa Ungdomslag over 12 år. Mange av disse er også elever ved Kulturskolen. Instruktører var Kristina Murdin fra Rissa Kulturskole og Pål Hasselvold fra Rissa Ungdomslag.

I starten av desember ble også det første gravetaket til parkeringsplassen tatt. Tidligere i høst fikk vi tilsagn på kr. 160.000 i fra Statens Vegvesen til å flytte avkjørselen og det var viktig at dette arbeidet ble startet i 2013 for at vi kunne få midlene. Ikke nok med det så fikk vi overrakt gledelige nyheter fra Gjensidigestiftelsen under premieren på Narnia. Etter søknad fikk vi innvilget kr. 375.000!!! Dette berger i havn hele prosjektet uten at det skal gå ut over lagets økonomi og det er en enorm lettelse. En lettelse som er større enn dette er at vi får gjennomført det! Endelig kan våre dyrebare medlemmer og gjester ferdes trygt til og fra huset. Det er et godt løft for oss og med slike gaver gjør det vår viktigste jobb, aktiviteten, lettere å ha i hovedfokus. Vi ser nå frem til at parkeringsplassen blir ferdig og vi kan ha en storartet åpning.

3. Huset
I år har vi også tilsatt to nye ressurspersoner i huset. Det er Julietta Kimo som står for renholdet og Arne Larsen som er vaktmester. Arne og Jorid Dahle takket av etter mange år som vaktmestere. Dette var ikke en lett beslutning fra deres side som har hatt et svært nært forhold til Heimtun over mange mange år. Vi besøkte dem og overrakte blomster, og fikk høre mange gode historier i fra Heimtun. De har gjort en uvurderlig stor innsats for laget og Heimtun, og det er vanskelig å få takket dem nok for deres innsats.

Det største løftet er som tidligere nevnt utenfor huset, parkeringsplassen. Ellers fikk vi gjennomført den årlige dugnaden innendørs. Det neste som står på tapetet er skifte av vesterveggen. Når været står på fra vest kommer det vann inn. Vinduene på kjøkkenet taper også mye varme. Samtidig som dette har vi også undersøkt priser på varmepumpe. I 2020 blir det forbudt med fyring med olje. Dette fremtvinger også at vi må tenke alternative oppvarmingsmetoder i Heimtun. Vi er nok også lønt med en jevnere varme. Til våren må også gulvet i salen lakkeres samt at den store dugnadsinnsatsen neste gang må nok gå til husets yttervegger som sårt trenger et strøk maling.

Når det gjelder utleie har det vært et godt år. Det har vært konfirmasjoner, fester og utleie av bord, stoler og amfi. Derutover har KORIssa og Rissa Kulturskole vært faste leietakere i år.

4. Årshjul/aktiviteter 2014/2015
Januar- mars
Folk og røvere i Kardemommeby

Mars – juni
Kurs i Klovning eller teatersport for ungdom over 12 år
Malingsdugnad m/sommerfest
Oppstart ”Jens Fenstad”

August – september

Oppstart kor & teater for barn (1.-7.)

Oktober – november
”Jens Fenstad” premiere
Dugnad – inne
Sviskeaften

Desember – mars 2015
Back to the 50s