Årsmelding 2016

Rissa Ungdomslag hadde i 2016 totalt 75 medlemmer. 46 medlemmer under 26 år (39 under 18 år) og 29 medlemmer over 26 år. Altså 7 medlemmer færre enn 2015.

 

  1. Styret

Styret har i 2016 bestått av

Leder:              Silje Renate Svarholt
Nestleder:        Kurt Rønning
Kasserer:         Aud Rokseth
Sekretær:         Lena Renate Hasselvold
Styremedlem:   Even Vandbakk

1.varamedlem: Stein Aage Nesdal
2.varamedlem: Øyvind Nesdal
3.varamedlem: Tone Sumstad Nyeng

Valgkomité:
Stian Berget
Ingunn Rokseth
Odd Arne Sakseid

Revisorer:
Petter Harald Kimo
Bjørg Grønflaten

Vararevisor:
Helen Monsen

 

Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 13 saker. I tillegg har styret korrespondert en god del via Facebook.

 

Medlemskontingenten er:

  • Barn (7-13 år) 150,-
  • Ungdom (14-19 år) 200,-
  • Voksen (20 ->) 300,-

 

  1. Aktiviteter

Januar – juni

16.mars hadde vi premiere på «I blanke messingen» i Vanvikan Samfunnshus, regi av Anett Hjelkrem.  22 aktører og 13 musikere var på scenen.
I alt hadde vi 10 forestillinger, hvorav én ble spilt i Ørland Kulturhus.
Til sammen 1836 publikummere så forestillingen.

17.mai gikk vi i tog under ungdomslagets fane. Det var en noget kald fornøyelse, men morsomt!

August – desember

I august hadde vi stand på martnan. Det ble solgt andelsbrev på gulv og en tur på Postmann Johannes’ postsykkel.

I oktober hadde vi en ny runde med Sviskeaften. Dette var et utrolig vellykket arrangement, med rundt 100 oppmøtte. På forhånd var det solgt lodd, og vi hadde åresalg. Mot slutten av kvelden fikk vi oss en stor overraskelse, da leder for Leira Gammeldansklubb overrakte oss en gave: 50.000,- for å lage handicapinngang på huset. Dette var akkurat det «sparket bak» vi trengte for å få fortgang i prosessen med å starte på prosjektet.

Det ble også arrangert swingkurs i oktober. Monica og Jens Ola Nyheim var instruktører, og det var 5½ par som deltok.

I august satt vi med et luksusproblem. Til vår oppsetning av Jul i Blåfjell hadde vi alt for mange påmeldte aktører i forhold til både rolleliste og hva vi har plass til på scenen. Det ble derfor bestemt at vi parallelt med Blåfjell også måtte ha enda en produksjon – Dyrene i Hakkebakkeskogen – med premiere i februar 2017.
Oppstart for Jul i Blåfjell var 31.august, med premiere 03.desember. Elin Stangnes var regissør. Det var 35 aktører på scenen, 29 barn og 6 voksne.
Til sammen ble det spilt 6 forestillinger med 713 tilskuere.
Oppstart for Hakkebakkeskogen var 29.oktober. Vi hadde premiere den 17.februar 2017.

 

  1. Huset

2016 har vært et år hvor mye har skjedd med Heimtun.
Det ble avklart at taket ikke er godt nok isolert, og arbeidet med å få ventilasjon og bedre isolering ble påbegynt. Før alt dette kunne skje, måtte det ryddes der oppe. Det ble funnet mye rart på taket, men det mest spennende funnet som ble gjort var ca 70 pianoruller for automatisk piano. I følge gamle medlemmer tilhørte de et pianola som sto i Heimtun. Pianolaet fikk etter utsagn et voldsomt endelikt under en dugnad sent på 50-tallet.

Under forestillingsperioden til Jul i Blåfjell fikk vi også en stor oversvømmelse i kjelleren. Grunnen til oversvømmelsen var tette rør ut fra Heimtun under veien, og de store nedbørsmengdene i den perioden gjorde at vannet kom inn. Så godt som alle rom i kjelleren ble oversvømt, med unntak av fyrrommet. Med god hjelp av medlemmers dugnadsinnsats fikk vi reddet de kostymene som var blitt våte, tørket og vasket kjelleren. Gulvet i oppholdsrommet i kjelleren ble ødelagt. Det måtte tas opp og en uke før premieren på Hakkebakkeskogen ble det støpt nytt, fint og flatt gulv i kjelleren.

Eiksenteret stilte opp og gav oss kjørebruer som gjør det litt lettere å få inn rullestoler i påvente av nytt inngangsparti.

Av nye ting som er innkjøpt til huset, er det nå kommet på plass et kjølehjørne
på kjøkkenet, vi har arvet sceneteppene fra scenen på gamle Åsly, og det er også kjøpt inn nye bord til salen. Vesterveggen er også malt, takk til Bjørge Skånøy for den jobben.

 

  1. Årshjul / aktiviteter 2017 – 2018

 

Februar:
Dyrene i Hakkebakkeskogen
Kostymekurs

Mai:
17.mai-tog under lagets fane

Juni:
Klosterdag på Rein

August:
Oppstart Den siste viking
Rissamartnan

Oktober:
Sviskeaften

September – desember:
Barneprosjekt   (3.-7.klasse)

Desember – mars
Ungdoms/voksenprosjekt  (8.klasse og opp)