Hva skjer?

ÅRSHJUL / AKTIVITETER 2022

Januar

Oppstart Barnestykke/Alice i Eventyrland

Mars

Bojerbursdag

Alice i Eventyrland (3.-7. klasse)

Opptreden på Hederskveld for kultur og frivillighet (Grease)

April

Mai

August

Rissamartnan

Oppstart barnestykke (3.-7. klasse)

September

Oppstart ungdomsprosjekt med Indre Fosen Kulturskole (fra 8. klasse)

Oktober

Desember

Premiere på juleskuespill/barn

Oppstart voksenprosjekt