Årsmøte i Rissa ungdomslag

Kjære medlemmer.

Dere innkalles herved til årsmøte i Rissa ungdomslag, søndag 17.februar klokken 19.00 i Heimtun.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Årsmelding, RUL
4. Regnskap for RUL
5. Aktivitetsplan 2013
6. Budsjett 2013
7. Kontingent
8. Eventuelt innkomne saker
9. Valg

Saker må meldes inn til styret v/Ingunn senest en uke før årsmøtet.
Kontaktinfo: irokseth@gmail.com // 918 01 506

Vi håper at så mange som mulig av medlemmene over 14 år har anledning til å komme. Det blir enkel servering. Gleder oss til å se dere!

Med vennlig hilsen

Ingunn Rokseth, for styret i Rissa ungdomslag

rissaungdomslag