Styret

Styret i Rissa Ungdomslag består per i dag av:

Leder:
Kurt Rønning
918 88 809

Nestleder:
Stein Aage Nesdal
913 30 402

Kasserer:
Aud Rokseth
958  62 764

Sekretær:
Marianne Husby

Styremedlem:
Bjørn Erik Vangen

Vara:
Lena Hasselvold